www.dftb.net > log9 27

log9 27

log9 27 =log9 (9*3) =log9 9+log9 3 =1+log9 9^(1/2) =1+1/2 =3/2

应该是log以9为底27的对数吧? log以9为底27的对数=log以3^2为底3^3的对数=3/2

计算器 log(9) = 0.95424250943932

log4(12)=1/2log2(12)=log2(√12)所以2的(log4(12))次方=√12=2√3log9(27)=1/2log3(27)=3/2所以3的(log9(27))次方=3^(3/2)=√3??=√27=3√3log25(1/3)=1/2log5(1/3)=log5(√1/3)所以5的(log25(1/3))次方=√1/3=(√3)/3故2的(log4(12))...

换底公式:loga b/loga c=logc b 所以原式=log9 27 =log3² 3³ =(3/2)*log3 3 =3/2

额!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

只要使用公式 log(a^n底)(b^m))=m/n*loga b (log2 3+log4 9.+log8 27+.+log(2^n底)(3^n)这些相加的项都是相等的 log2^n(3^n)=log2(3) 还有就是log2 3=1/log3 2 (log2 3+log4 9+log8 27+……+log2^n 3^n)log9 n次根号32 =nlog2 (3)*1/n*5/2...

=(log2 3 +3/2log2 3)(2log3 2+3/2log3 2) =5/2log2 3 ×7/2log3 2 =35/4

log√3^9+log9^27+(1/4)log4^1/16 =log(√3)(√3)^4+log(3^2) (3^3) +(1/4)log(2^2)(2^-4) =4+3/2+1/4*(-4/2) =4+3/2-1/2 =5

什么意思?log(a^n)M=1/nlog(a)(M) 以27为底,9的对数? log27(9)=1/3log3(9)=1/3x2=2/3

网站地图

All rights reserved Powered by www.dftb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dftb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com